terug naar homepage
  Redactie           Internet Diensten                      Maak startpagina!

SccSchrijf u hier in voor de nieuwsbriefhrijf u hier in voor de nieuwsbrief         wwat is een nieuwsbrief

 

    
  Terug naar index           Chatpagina    
   
   IRC-Jargon          SMSpagina        SMS jargon   


   Internet jargon uitgelegd !

 

Access Provider


De dienst die toegang verleent op het Internet, vaak via een lokaal telefoonnummer. Deze bezorgt u een e-mail-adres en kan u ruimte verhuren voor eigen WWW-pagina's. De meeste Access Providers berekenen een vast abonnement. Bij sommige is hierbij onbeperkte toegang inbegrepen, bij andere providers betaalt u per uur (soms boven een aantal 'vrije' uren)

TOPArchie

Een online FTP speurder om software te kunnen vinden.
Met het programma Anarchie kan ook meteen van de gevonden FTP-site worden gedownload.

TOP Bookmarks-Boekenlegger

Werkt als een soort database van de namen van de door u meest bezochte sites op het Internet, om te voorkomen dat u steeds opnieuw de naam moet intypen. Bijna alle Internet-programma's (Browsers) hebben de mogelijkheid om Bookmarks op te slaan

TOPBrowser - Bladerprogramma

Navigatieprogramma waarmee je op het Internet / WWW kunt 'bladeren'. Voorbeelden zijn de programma's Gopher, Mosaic en Netscape.

TOPClient

Computer(-programma) dat informatie van een server vraagt, ontvangt en op het scherm presenteert.

TOPDecomprimeren

Uitpakken van een met een compressieprogramma gearchiveerd bestand.

TOPDomeinnaam

Naam van een host-computer in het Internet, die als alternatieve aanduiding voor het IP-adres gebruikt kan worden.

TOPE-mail

Electronic Mail, of wel een manier om berichten via het netwerk uit te wisselen met andere gebruikers. Een bekend e-mail-programma voor het Internet is Eudora, maar men ziet ook steeds meer geÔntegreerde programma's voor e-mail, FTP, WWW en USENET

TOPEmoticons

Tekentjes waarmee je non-verbale emoties kunt uitdrukken, bijvoorbeeld een 'Smiley' :-) Draai je hoofd naar links om hem goed te zien.

TOPEncryptie

Omzetten van leesbare tekst in geheime code om privacy te beschermen.

TOPFAQ

Frequently Asked Questions. Een lijst met veelgestelde vragen over een bepaald onderwerp. Het is een must om altijd eerst de FAQ te lezen voordat u zelf een vraag stelt in een nieuwsgroep. Daarmee voorkomt u een lawine van 'flames' (boze berichten) omdat u voor de zoveelste keer dezelfde vraag in de groep hebt gegooid.

TOP
Finger

Een methode om namen van personen of bedrijven op het Internet te vinden.

TOPFlame

Elektronische reprimande per e-mail. Een boze reactie via e-mail of een nieuwsgroep. Vaak veroorzaakt omdat iemand zich niet aan de 'etiquette' heeft gehouden en bijvoorbeeld een commerciŽle advertentie heeft geplaatst, of een vraag heeft gesteld die in de FAQ lijst wordt beantwoord.

TOPFTP

Staat voor File Transfer Protocol, een manier om bestanden te versturen. FTP-sites zijn computers waar bestanden (meestal software) te vinden zijn, en die deze bestanden met gebruikmaking van het FTP-protocol kunnen versturen. Het bekendste Macintosh-programma voor FTP heet Fetch.

TOPGateway

Verbinding tussen een Macintosh-netwerk of een enkele Macintosh computer en een ander netwerk, zoals Unix, PC's of ook het Internet.

TOPGopher

Een menugestuurd systeem om FTP-bestanden op te zoeken. Hoewel oorspronkelijk verschillend van opzet, lijken Archie en Gopher sterk op elkaar en kunt u Gopher gebruiken om op Archie-servers te zoeken. De meest bekende Mac-versie heet TurboGopher.

TOPHomepage

Eerste beeldscherm (titelpagina) van informatie op het WWW. Een interactieve indexpagina op het World Wide Web. Vanuit deze pagina kunt u via 'links' naar de door u gewenste informatie gaan. Ook veel individuele Internet-gebruikers hebben tegenwoordig een eigen homepage. Soms blijft het daarbij en is er geen achterliggende informatie.

TOPHost

Computer die verbonden is met het Internet en een eigen IP-adres heeft. In engere zin een computer die bepaalde Internet-diensten aanbiedt.

TOPHTML

Hypertext Markup Language: verborgen codes waarmee documenten voor het WWW worden opgemaakt.

TOPHTTP

HyperText Transfer Protocol: regels voor het oversturen van WWW documenten over het Internet.

TOPHytelnet

Hypertext-menusysteem voor het leggen van Telnet-verbindingen.

TOPIRC - Internet Relay Chat

Een electronische babbelbox.

Internet Protocol

Zie TCP/IP.

TOPInternic

Network Information Center op het Internet.

TOPIP-adres

Uniek nummer volgens het Internet Protocol, bestaand uit vier getallen gescheiden door punten, dat aangeeft hoe een computer kan worden bereikt.

TOPIP-toegang

Soort verbinding met het Internet. Zie ook SLIP en PPP.

TOPJughead

Zoekdienst voor Gopher-menu's vergelijkbaar met Veronica, maar dan voor een bepaalde organisatie.

TOPHypertext

Systeem waarbij documenten of onderdelen daarvan onderling gekoppeld zijn.

TOPInloggen

Ook wel Login genoemd. Een procedure om contact te maken met een computer. Meestal moet er een naam en een paswoord worden ingevoerd in verband met de autorisatie (toegangscontrole).

TOPMailinglijst

Elektronische berichtendienst over een bepaald onderwerp, waarop je je kunt abonneren.

TOPMosaic

Programma waarmee je de multimedia van het WWW kunt bekijken.

TOPMUD

Multi-User DungeonInteractief spel voor verschillende gebruikers

TOPNetfind

Informatiedienst om e-mail adressen te vinden

TOPNetiquette

Gedragscode voor gebruik van het Internet.

TOPNetscape Navigator

Een browser - programma waarmee je de multimedia van het WWW kunt bekijken

TOPNewsgroup

Groep mensen die artikelen uitwisselt over een bepaald onderwerp binnen het Usenet conferentie-systeem.

TOPNIC

Network Information CenterNetwork Information Center: organisatie die verantwoordelijk is voor een stukje van het Internet (en onder andere IP-nummers toekent).

TOPPGP

Pretty Good Privacy: een programma om je e-mail te versleutelen tot geheimschrift.

TOPPPP - Point-to-Point Protocol

PPP - Point-to-Point Protocol Point-to-Point Protocol: geavanceerde TCP/IP-verbinding over een telefoonlijn (zie ook SLIP).

TOPPort

Toegangsnummer tot een bepaalde Internet-dienst dat soms achter de host-naam moet worden vermeld.

TOPProtocol

Stelsel van afspraken voor (tele-)communicatie tussen computers.

TOPPOP

Post Office Protocol. Er bestaan twee versies, POP2 en POP3. Dit protocol is opgesteld om e-mail-berichten op een speciale server te bewaren. Zie ook SMTP.

TOPslip/ppp

Het protocol voor de verbinding tussen uw computer en het netwerk via modems (of een andere seriŽle verbinding). SLIP staat voor Serial Line Internet Protocol en PPP voor Point-To-Point Protocol. PPP is de meest gebruikte van de twee omdat het wat robuuster is. De snelheid is in de praktijk ongeveer gelijk.

TOPSerial Line Internet Protocol

Zie SLIP.

TOPServer

Computer(-programma) dat centrale diensten levert. (zie ook Client).

TOPSite

Plek op het Internet.

TOPSLIP

Serial Line Internet Protocol: veel voorkomende vorm van een TCP/IP verbinding over een telefoonlijn (minder geavanceerd dan PPP).

TOPSmiley

Een drietal tekentjes die een glimlachend gezichtje voorstellen als ze op hun kant bekeken worden. Een smiley :-) wordt gebruikt om de inhoud van een bericht te relativeren dat anders misschien een beetje bot zou kunnen overkomen. Er is een groot aantal van deze tekst-grafische tekens. evenals afkortingen voor veel~ebruikte opmerkingen.

TOPSMTP

Simple Mail Transfer Protocol, de manier waarop e-mail wordt verstuurd. Omdat SMTP ervan uitgaat dat de ontvangende computer 24 uur per dag gereed is om het bericht te ontvangen (wat natuurlijk nooit zo is, zeker niet als u via modem inlogt), wordt post bewaard op een speciale POP (Post Office Protocol)-server tot u het daar ophaalt of leest.

TOPSurfen

Van de ene WWW-pagina naar de andere gaan.

TOPTCP/IP

Transport Control Protocol/lnternet Protocol, het protocol om de verzending van data te regelen en te controleren. TCP is een controlemethode waarbij de verzendende computer en de ontvangende computer aan elkaar laten weten wat er verzonden en aangekomen is. Eventuele verloren gegane pakketten worden opnieuw verzonden. De tussenliggende computers voeren dus geen enkele controle uit.

TOPTelnet

Een manier om met een remote computer direct te communiceren alsof u aan een terminal van die computer zit. Telnet heeft meer mogelijkheden dan FTP, omdat u ook zoekopdrachten en dergelijke kunt geven. Het Telnet-programma wordt vaak gebruikt in combinatie (als 'helper') met andere programma's.

TOPWAIS

Staat voor Wide Area Information Servers, een systeem dat ontworpen werd om databanken te doorzoeken naar bepaalde informatie. WAIS werkt met feedback, dat wil zeggen dat u eerst een brede zoekopdracht kunt geven om daarna in de lijst van gevonden documenten een specifiekere zoekopdracht uit te voeren.

TOPWWW

World Wide Web ofwel W3Het World Wide Web is het het grafische deel van het Internet. Het World Wide Web is in korte tijd zeer populair geworden, zodat het nu feitelijk een synoniem voor het Internet is. WWW-informatie wordt gelezen met een speciale browser, zoals Netscape Navigator, NCSA Mosaic of Netshark.
Het WWW is een Hypertext navigatiesysteem waarmee het mogelijk is om het Internet grafisch en in multimedia-vorm (ook bewegende beelden en geluid) te bekijken. TOP

 

Terug naar index           Chatpagina          IRC-Jargon          SMSpagina        SMS jargon  

 

 


©2001-2006 Internetvraagbaak.nl